Tag Archives: giấy tờ để hưởng bảo hiểm covid-19

Đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà hưởng bảo hiểm xã hội

Mắc covid-19 khiến nhiều lao động phải nghỉ làm, không có lương để đảm bảo hỗ trợ đời sống cho người lao động nhiều địa phương đã phản ánh đến Bộ Y tế, đề nghị có hướng dẫn để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động mắc […]