Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi tìm cách truy cập sử dụng thông tin tại website Binhminhmedical.com, việc bạn truy cập vào trang web này đồng nghĩa với bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật do chúng tôi đưa ra tại đây.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Binhminhmedical.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ…. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

– Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website binhminhmedical.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

– Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.  

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn sản phẩm;

– Gửi các thông tin báo giá sản phẩm;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong các trường hợp cần thiết.

– Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Binhminhmedical.com;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên Binhminhmedical.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Binhminhmedical.com

– Ban quản trị website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.